Заседание общински съвет 15. 10. 2019 г. /вторник/ от 9,00 ч., брой точки 1

16 окт.    15:12

П О К А Н А

 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

 

С В И К В А М

 

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

15.10. 2019 г. /вторник/ от 9,00 ч.

в залата на

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

 

находяща се на ул.”АвксентийВелешки” № 20,

при следния

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 

1.19XI-372/1410-2019 – Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район ‘Северен’ 

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

 

 

 

 

САВИНА  ПЕТКОВА

Председател на Общински съвет – Пловдив

Вашето мнение